Logo

Ar-Ge YöNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Süre
: 4 Gün
Katılımcı Sayısı: Bir grupta maksimum 25 kişi

Amaç
Bu program, Büyük İşletmelerin ve KOBİ'lerin, Araştırma ve Geliştirme bölümlerinde çalışan personelin 'Ar-Ge Yönetim ve Metodları'nı başarılı bir şekilde uygulayarak, hem kendi, hem şirketinin performansını arttırmak amacı ile düzenlenmiştir.

Semineri başarıyla tamamlayan katılımcılara, Ar-Ge Sertifika Programı'nı başarıyla tamamladıklarını gösteren bir Sertifika verilecektir.

Program Hedefleri (Kazanımlar)

İçerik