Logo

OKAN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

'Sosyal Girişimcilik' ve 'Sosyal Sorumluluk' kavramları gerek Türkiye'deki, gerekse küresel dünyadaki pek çok özel, devlet ve sivil toplum kuruluşunun ilgi gösterdiği yeni ve gelişmekte olan alanlardır.

Okan üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulamalı araştırma, danışmanlık hizmetleri ve üst düzey yönetici eğitimleri sağlayarak bu alanda uzmanlık merkezi olmayı amaçlamaktadır.

Okan üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi üreteceği araştırma sonuçlarından hem geniş bir kesim yararlanmasını, hem de bu alanda eğitilecek öğrenciler stratejik anlamda toplum faydasını göz önünde bulunduran insan kaynaklarına dönüşerek dünyada gelişmekte olan ve ülkemizde de yoğun ilginin odağı haline gelen sürdürülebilir sosyal projeler kurmaktır.

Bu bağlamda öncelikli olarak sosyal sorunlara neden olan konulara çözüm üretecek mekanizmaların kurulması, çalışması ve yayılması için 'Sosyal Girişimcilik' ve 'Sosyal Sorumluluk' ile ilgili bilgi düzeyini artıracak çalışmalar yürütülecektir.

Okan üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi konusunda işadamları, üst düzey yöneticiler, akademisyenler, politikacılar, genç girişimciler ve sosyal aktivistler gibi grupların referans merkezi olmayı ve Sosyal Girişimcilik Ve Sosyal Sorumluluk konularında akademik bir kültür ve alışkanlık yaratmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda;

Çalışma Alanları
Sosyal amaçları desteklemek ve kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerini tamamlamak için üstlenilen projeler (sosyal sorumluluk projeleri) ve sürdürülebilir iş modellerine dayanan büyük çaplı faaliyetler (sosyal girişim ve sosyal işletmecilik uygulamaları) konusunda uzmanlaşan; 'Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk' olarak adlandırdığımız araştırma ve uygulama merkezinin ilgi alanları arasında şu konular vardır:

Dezavantajlı Grupları Destekleme:

 1. Engelliler
 2. Kadınlar
 3. Yaşlılar
 4. Dar Gelirliler
 5. Suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençler
 6. Uzun süreli işsizler
 7. İşsiz gençler

Toplumsal Gelişim:

 1. İstihdam, sağlık, eğitim gibi kaynakların artırılması
 2. Var olan kaynaklara ulaşım
 3. Toplumsal ve ailevi destek mekanizmaları
 4. Kurumsal, yapısal destek mekanizmaları
 5. Topluluk halinde hareket edebilme kültürü
 6. Bireysel sorunları toplumsal düzleme taşıma
 7. Ayrımcılık ve toplumsal dışlanmayı engelleme

Çevre:

 1. Ekolojik denge
 2. Yeşil stratejiler
 3. Atık ve geri dönüşüm
 4. Kültürel Miras
 5. Bitki örtüsü
 6. Hayvanlar
 7. Temiz üretim süreçleri
 8. Tasarruf ve israfı önleme

YAYINLAR

Kitaplar:

Saatçi Y. E., Editör. Prof. Muhammed Yunus, "Türkiye'de Sosyal Problemlerin çözümünde Sosyal İşletmecilik ve Dünyadaki örnekler", Okan üniversitesi Yayınları, Mart 2013

Makaleler:

Doç. Dr. Ezgi Yıldırım Saatci
OKAN Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme Bölümü, 34959 Tuzla, İstanbul
Tel: 0 (216) 677 16 30 Dahili: 3834
E-posta: ezgi.saatci@okan.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Topçuoğlu
OKAN Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Uluslararası Ticaret Bölümü, 34959 Tuzla, İstanbul
Tel: 0 (216) 677 16 30 Dahili: 2515
E-posta: aysenur.topcuoğlu@okan.edu.tr

Arş. Gör. Ömer Özçam
OKAN Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Tuzla, İstanbul
Tel: 0 (216) 677 16 30 Dahili: 2426
E-posta: omer.ozcam@okan.edu.tr

Öğr. Gör. Sebla Uzuntepe
OKAN Üniversitesi, Sosyal Girişimcilik Merkezi
34959 Tuzla, İstanbul
Tel: 0 (216) 677 16 30 Dahili: 3835
E-posta: sebla.uzuntepe@okan.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ceyda Ovacı
OKAN Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Bölümü, 34959 Tuzla, İstanbul
Tel: 0 (216) 677 16 30 Dahili: 2548
E-posta: ceyda.ovaci@okan.edu.tr